Badanie klimatu inwestycyjnego w Polsce

Szanowni Państwo,

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wzięcie udziału badaniu klimatu inwestycyjnego w Polsce. Interesują nas opinie przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym dotyczące szerokiego spektrum czynników mających wpływ na warunki rozpoczynania oraz prowadzenia działalności gospodarczej w naszym kraju.

Badanie jest anonimowe i prowadzone w trybie on-line, dzięki czemu odpowiedzi napływają bezpośrednio do bazy. Ankietę będzie można wypełnić do 6. listopada 2016 r. Wyniki badania zostaną opracowane w listopadzie 2016 r. i zaprezentowane podczas konferencji prasowej w IV kwartale 2016 r. Badanie jest realizowane przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych we współpracy z firmą doradczą Grant Thornton oraz globalnym bankiem HSBC.

Poufność Państwa danych

Pragniemy zapewnić, że udzielone przez Państwa informacje pozostaną całkowicie poufne. Wyniki badania posłużą wyłącznie stworzeniu raportu zawierającego zbiorcze zestawienia statystyczne. W żadnym miejscu tego raportu nie pojawią się nazwy firm ani osób, do których została skierowana ankieta.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +48 22 334 99 43
lub e-mail na adres marcin.boron@paiz.gov.pl.

 
Moja firma nie ma udziału kapitału
zagranicznego, nie biorę udziału w badaniu:


Moja firma ma udział kapitału
zagranicznego, wypełniam ankietę: