PAIH
 

  

Badanie klimatu inwestycyjnego w Polsce


Szanowni Państwo,

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wzięcie udziału w badaniu klimatu inwestycyjnego w Polsce. Interesują nas opinie przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym, dotyczące szerokiego spektrum czynników mających wpływ na warunki rozpoczynania oraz prowadzenia działalności gospodarczej w naszym kraju.

Badanie jest anonimowe i prowadzone w trybie on-line, dzięki czemu odpowiedzi napływają bezpośrednio do bazy. Ankietę będzie można wypełnić do 10 lutego 2019 r. Wyniki badania zostaną opracowane i zaprezentowane podczas konferencji prasowej w I kwartale 2019 r. Badanie jest realizowane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu we współpracy z firmą doradczą Grant Thornton oraz globalnym bankiem HSBC.


Poufność Państwa danych

Pragniemy zapewnić, że udzielone przez Państwa informacje pozostaną całkowicie poufne. Wyniki badania posłużą wyłącznie stworzeniu raportu zawierającego zbiorcze zestawienia statystyczne. W żadnym miejscu tego raportu nie pojawią się nazwy firm ani osób, do których została skierowana ankieta.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +48 22 334 98 35
lub e-mail na adres ewelina.badziak@paih.gov.pl.

 
Moja firma nie ma udziału kapitału
zagranicznego, nie biorę udziału w badaniu:


Moja firma ma udział kapitału
zagranicznego, wypełniam ankietę: