Infolinia: 800 800 120
  • Facebook
  • Youtube
  • Twitter
Konferencje - zapisy
Strona główna > Konferencje - zapisy > Forum Gospodarcze Polska-Turcja, 7 marca 2019 r., Hotel Marriott

Forum Gospodarcze Polska-Turcja, 7 marca 2019 r., Hotel Marriott

Uwaga: Akceptowane będą tylko i wyłącznie kompletnie wypełnione formularze.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy: izabela.urwalska@paih.gov.pl


1. Dane osobowe
Imię: Nazwisko:
Stanowisko: E-mail kontaktowy:
Telefon kontaktowy:
2. Dane firmy
Firma (nazwa firmy zostanie zgłoszona do wykazu uczestników podczas wydarzenia):

Opis działalności firmy, w tym cele, osiągnięcia, nagrody, itp. (w j. polskim, max 1100 znaków):
Opis działalności firmy, w tym cele, osiągnięcia, nagrody itp. (w j. angielskim, max 1100 znaków):
Czy Państwa firma jest zainteresowana spotkaniem B2B z firmami tureckimi?
tak   nie, chcę pozostać ogólnym uczestnikiem wydarzenia
3. Dane kontaktowe (do firmy)
Adres: Telefon:
E-mail: Strona internetowa:
Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną RODO i wyrażam zgodę na przetwarzanie Moich danych osobowych, podanych w powyższym formularzu, przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. w procesie rejestracji oraz uczestnictwa w wydarzeniu.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. z siedzibą w Warszawie (00-585) ul. Bagatela 12. wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000109815, o kapitale zakładowym 138 006 600 zł opłaconym w całości, numer NIP 526-030-01-67.
Jeśli chcą Państwo otrzymywać Newsletter, prosimy o wypełnienie formularza

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Bagatela 12

00-585 Warszawa

e-mail dla inwestorów: invest@paih.gov.pl
e-mail dla eksporterów: eksport@paih.gov.pl

NIP:526-030-01-67; kapitał zakładowy: 138.006.600,00 PLN

KRS 0000109815 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

Facebook Youtube Twitter Biuletyn Informacji Publicznej PAIH internetART