Rekrutacja na stanowiska w Zagranicznych Biurach Handlowych

Szanowni Państwo,

Witamy w formularzu aplikacyjnym na stanowiska w Zagranicznych Biurach Handlowych. Poszukujemy osób zmotywowanych do pracy w zmiennych i dynamicznych warunkach, nie bojących się nowych wyzwań oraz umiejących w kreatywny sposób rozwiązywać problemy.


 

Informacja nt. Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych

Co to są dane osobowe?

Informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, czyli osoby, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak: imię i nazwisko, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy - adres e-mail, lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Kto jest administratorem moich danych? Z kim mogę się kontaktować?

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. We wszelkich sprawach związanych z administrowaniem Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem: iod@paih.gov.pl

Jaki jest zakres przetwarzanych przez PAIH S.A. moich danych osobowych?

W pierwszej kolejności potrzebujemy otrzymać zgłoszenie/aplikację Twojej osoby do udziału w procesie rekrutacji. W tym celu potrzebujemy Twojego CV zawierającego np. (imię i nazwisko, nr telefonu, adres mail, a także doświadczenie zawodowe, posiadane dyplomy, wykształcenie) oraz listu motywacyjnego.

Jaki jest cel przetwarzania moich danych osobowych?

Kontaktujemy się z Toba pod podanym przez Ciebie numerem telefonu, czy adresem e-mail, aby np. umówić spotkanie, bądź odwołać termin spotkania rozmowy rekrutacyjnej.

Komu przekazywane są moje dane osobowe?

Jako przyszły potencjalny Pracodawca dbamy o poufność Twoich danych. Z uwagi na zapewnienie nam koniecznej i odpowiedniej organizacji procesu rekrutacji, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

  • Pracownik działu HR
  • Manager biorący udział w danym procesie rekrutacji

Jakie mam prawa?

Jako administrator Twoich danych osobowych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je sprostować, żądać usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Przez jaki czas są przetwarzane moje dane osobowe?

Na czas prowadzonego procesu rekrutacyjnego do którego zgłosiłeś uczestnictwo. Jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych także do innych procesów rekrutacji będziemy mieli prawo przetrzymywać je przez okres do 10 lat.

Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?

Zgłoszenie się do procesu rekrutacji jest w pełni dobrowolne. Jeżeli podajesz nam swój numer, czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności - ich nie podanie może jedynie utrudnić formę kontaktu w momencie chęci zaproszenia na spotkanie, nie otrzymasz od nas zarówno zaproszenia jak i potwierdzenia spotkania, czy nie będziesz miał możliwości jego odwołania.

RODO - czym jest?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.


W przypadku pytań, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: rekrutacjaZBH@paih.gov.pl.


 
Nie zgadzam się na przetwarzanie
moich danych i nie aplikuję: